תופעות לוואי הקשורות לחיסון הקורונה בישראל

 דו"ח מפורט תופעות לוואי  אפריל 2021

תופעות לוואי דוח מפורט אפריל.jpg

        טבלת תופעות לוואי
מעודכן ליום 02 במאי 2021

תופעות לוואי 2.5.21.jpg

English Adverse Events Table April 2021

תופעות לוואי טבלה אנגלית.jpg