דרישה לביטול מגן החינוך

לחצו על התמונה -להורדת המסמך

ביטול מגן חינוך-עדכון.jpg

דרישה לביטול כפיית תו ירוק- סטודנטים ומתמחים

לחצו על התמונה -להורדת המסמך

ביטל מגן חינוך.jpg

דו"ח סיכום ביניים מרץ 2021

להורדת המסמך בעברית

להורדת המסמך באנגלית

עתירה לבג"צ-סטודנטים ומרצים להשכלה גבוהה

בגצ סטודנטים.jpg

חקירה פלילית נגד משרד הבריאות

לחצו על התמונה -להורדת המסמך

חקירה פלילית משרד הבריאות.jpg

בג"צ לגבי דרישה לפרסום מתקן של משרד הבריאות לגבי ההטעייה הכרוכה ב FDA APPROVED, לפתיחת חקירה פלילית כלפי האחראיים על הפרסום המטעה ולנקיטת צעדים משמעתיים כלפי האחראיים על כך.

לחצו על התמונה -להורדת המסמך

1.4.21.jpg

דרישה לעצירת חיסוני פייזר

לחצו על התמונה -להורדת המסמך

דו"ח חשיפה של תופעות הלוואי הקשורות לחיסון הקורונה, אפריל  - 2021