top of page

פעילות בתחום החינוך

ועדת החקירה האזרחית, בראשן עורכות הדין רותם בראון ואירית ינקוביץ', פועלות, יוזמות, מקדמות ומלוות משפטית תנועות אזרחיות שקמו מתוך מצוקת התקופה במערכת החינוך:

מגן הורי - זכויות הילדים במערכת החינוך.

תהל - זכויות עובדי ההוראה.

כמו כן, ייצוג הסטודנטים, והתנועה למען החינוך האלטרנטיבי.

מכתב לרשויות כנגד המתווה המאפשר לנאמני הקורונה לבצע פרוצדורות רפואיות בילדים בשטח ביהס.

אנטיגן.jpg

מכתב משפטי לרשויות בדבר הזכות לחינוך תואם לאידיאולוגית ההורים. מכתב להורים שלא שולחים ילדיהם לבתי הספר

מכתב הורים.jpg

מכתב מיצוי הליכים לשרת החינוך דר' יפעת שאשא ביטון
29.11.21  והיועמ"ש כנגד כפיית פרוצדורות רפואיות

"ועדת החקירה האזרחית" ומגן הורי - מכתב מיצוי הליכים לשרת החינוך דר' יפעת שאשא ביטון והיועמ"ש כנגד כפיית פרוצדורות רפואיות

אתמול, ה-28.11.21 הופתעו הורים רבים שקיבלו איגרת הנחיות מאת "מרכז השלטון המקומי" ומשרד החינוך, בנושא הנחיות בדיקות האנטיגן למנהלות ומנהלי הגנים, אגפי החינוך ומחלקות הגנים ברשויות המקומיות. בין היתר מציין המכתב:

"חובת ביצוע הבדיקה - יש להדגיש בפני ההורים, כי דווח תוצאת בדיקה שלילית מהווה תנאי לחזרה מחופשת החנוכה למוסד החינוכי.."

אל מול זה עולות שאלות מהותיות:
▪️ כיצד ניתן תחת חוק חינוך חובה, הכפוף לחוק זכויות החולה, לכפות פרוצדורה רפואית, כתנאי לכניסה למוסד החינוכי?

▪️ באיזו סמכות מרכז השלטון המקומי מחלק הוראות ומתווים למוסדות החינוך בארץ?

אנו רואות בחומרה את ההוראה הזו!!! המהווה כפייה, עקיפת סמכות הורית ושלילת זכויות יסוד! 

לכן, שלחו הבוקר עורכות הדין  המדהימות אירית ינקוביץ' ורותם בראון מ-"ועדת החקירה האזרחית", מכתב מיצוי ההליכים לפני עתירה לבג"צ.

לא ניתן למחדלים שכאלה להתקיים בתוך מוסד המציג עצמו כ"חינוכי".
לא ניתן לנצל את חוק חינוך חובה למטרות כפייה רפואית בילדנו!
זה בידיים שלנו להחליט על עתיד ישראל והדורות הבאים.

מכתב מיצוי גרפי.jpg

 מכתב למנהל/ת ביה"ס בנושא 
איסור פרוצדורות רפואיות בתחומי המוסד החינוכי

מכתב למנהל בית הספר.jpg

דרישה להפסקה מיידית של כל הפרוצדורות הרפואיות הפולשניות בקטינים במערכת החינוך

פרוצדרות רפואיות.jpg

מכתב למנהלי בתי הספר בעניין חיסון קטינים בתכשיר פייזר

חיסון קטינים.jpg

עתירה נגד שר החינוך לביטול התו  הירוק במוסדות החינוך

עתירה נגד שר הבריאות.jpg

מכתב התראה בטרם עתירה לבג"צ אכיפת מסיכות במוסדות החינוך

אכיפת מסיכות.jpg
bottom of page