תרומות ושקיפות

ועדת החקירה האזרחית מורכבת כעת מקבוצת מתנדבים שעושים עבודתם בזמנם הפנוי וללא תמורה כספית. אנחנו עושים זאת באהבה ומתוך תחושת שליחות ומחויבות למקום בו אנחנו חיים ולעתיד האנושות.

חלק מפעילויות הועדה תלויות במשאבים כספיים כגון הפקת עצרת המונים, הפקת עלונים, פניות לבג"צ ועוד. לשם כך אנחנו מזמינים את הציבור לתרום כפי יכולתו ורצונו.

נכון לעכשיו ועדת החקירה האזרחית נמצאת בתהליך הפיכתה הרשמית לחברה לתועלת הציבור.
התהליך מפוקח על ידי רואי חשבון. עד להשלמת המהלך הזה תרומות מתקבלות לחשבון נאמנות
עליו מפקחת רו"ח לין זלניק נמרודי.

חשבון הנאמנות אליו ניתן להעביר כרגע תרומות:

חשבון 81019009 בנק לאומי סניף 601 על שם פינקי פיינשטיין.

 

שקיפות:

נכון 5.5.2021  הסכום שהצטבר מתרומות לועדת החקירה האזרחית עומד על 37137.25 ₪. נתונים אלה יעודכנו אחת לשבוע.

 

הוצאות צפויות:

מימון שתי עתירות לבג"צ

הפקת עצרת המונים ב8.5.21

הפקת 100000 עלונים