top of page

ועדת החקירה האזרחית (חברה לתועלת הציבור) מורכבת כעת מקבוצת מתנדבים שעושים עבודתם בזמנם הפנוי וללא תמורה כספית. אנחנו עושים זאת באהבה ומתוך תחושת שליחות ומחויבות למקום בו אנחנו חיים ולעתיד האנושות.

חלק מפעילויות הועדה תלויות במשאבים כספיים כגון הפקת עצרת המונים, הפקת עלונים, פניות לבג"צ ועוד. לשם כך אנחנו מזמינים את הציבור לתרום כפי יכולתו ורצונו.


פעילות בוועדת החקירה נעשית מסביב לשעון ולמען הכלל, על מנת שנוכל ליישם פעולות אלו אנו זקוקות לגיוס כספים לכיסוי ההוצאות הרחב:

חשבון הועדה:
וועדת העם בע''מ
בנק הפועלים, סניף 656
חשבון 333883

פייבוקס לועדת העם בע''מ: ‏‪ 
054-747-1210‬‏

כל תרומה עפ יכולתכם.ן תבורך 🙏🏼💙

bottom of page