top of page

ועדת החקירה האזרחית - חברה לתועלת הציבור, וועדת העם בע"מ:  ועדת החקירה האזרחית נוסדה על ידי אזרחים במטרה לעודד אנשים לשתף ולהוסיף מידע אודות תופעות לוואי של חיסוני הקורונה, הפרת זכויות אדם, פגיעה מכל סוג הפרות קודים אתיים עד כדי חשד לפלילים על רקע משבר הטיפול בקורונה 2020-2021. ועדת החקירה היא קבוצה עצמאית וא-פוליטית של אזרחים הבאים מקשת רחבה ומגוונת של עולמות ידע, תחומי עיסוק, והשקפות עולם. יש ביננו רופאים, משפטנים, ואנשי מדע ומחקר מדיסציפלינות שונות. הגורם המלכד והמאחד אותנו הוא הדאגה העמוקה שלנו להידרדרות ולהפחתה ממשית של זכויות הפרט והאזרח לנוכח המערבולת הכאוטית אליה נקלענו בשנה וחצי  בצל משבר הקורונה. ילקוט הכזבים של ממשלת ישראל בעידן הקורונה דורש חקירה אמיתית באמצעות וועדת חקירה ממלכתית.

יעדנו הוא לחולל תהליך של העצמה אזרחית שמובילה יותר ויותר אנשים להכיר בכוחם הטבעי והלגיטימי לתבוע ולקחת יותר אחריות על גורלם ולהביא לקריסת הנראטיב הממשלתי שניתן בדמוקרטיה לשלול זכויות אדם בסיסיות על בסיס תואנה רפואית, שניתן לנהל מדינה ע"י מניפולציה תודעתית, מידע כוזב, שחיתות וניצול האזרח לתועלת השלטון. ילקוט הכזבים של הקורונה דורש חקירה אמיתית לפשעים שבוצעו בחסותה ומחייב השבת כוח ניהולה של המדינה לעם על בסיס חופש אזרחי וזכויות אדם.

הפעילות שלנו להעצמת האזרחים מתפרשת על מספר מוקדים עיקריים:
1. חקירה מתמשכת של מה שמתרחש בישראל (ואף בעולם) מבחינת משבר הקורונה ופרסום דוחו"ת 
   והפצתם (בעברית ובשפות שונות).
2. פעילות משפטית במישורים של הפרות זכויות אדם ומול בג"צ.
3. הפקת אירועים מיוחדים וחלוקת חומרי הסברה.
4. סיוע בהקמת קהילות תמיכה והתמודדות ברחבי הארץ.
5. עידוד הציבור לקחת חלק בפעילות של התמודדות עם המצב, הפעלת מתנדבים ועוד.

מי אנחנו ומהו החזון שלנו?

אנחנו קבוצה עצמאית וא-פוליטית של אזרחים הבאים מקשת רחבה ומגוונת של עולמות ידע, תחומי עיסוק, והשקפות עולם. יש ביננו רופאים, משפטנים, ואנשי מדע ומחקר מדיסציפלינות שונות. הדבק המלכד אותנו הינו הדאגה העמוקה שלנו לשלום העם ולגורל המדינה לנוכח המערבולת הכאוטית שנקלענו אליה בשנה האחרונה בצל משבר הקורונה. על רקע התפוררות כל המערכות שאמורות להגן עלינו כאזרחים במדינה מתוקנת, נולדה אצלנו התובנה שהמזור לכל החוליים (הבריאותיים, המוסריים, החברתיים, הכלכליים) שהביאה איתה סופת הקורונה חייב לבוא מתוך העם. התאגדנו יחד לוועדה אזרחית במטרה להתניע את תהליך הריפוי העצמי הזה ובתקווה לסחוף אחרינו רבים רבים נוספים.

מה מניע אותנו לפעולה?

אנחנו נמצאים בזמנים שלא ידענו כדוגמתם. בתוך פרק זמן קצר של כשנה מציאות חיינו השתנתה לבלי הכר וכל אורחות החיים שלנו התהפכו מן הקצה אל הקצה. מזה כבר שנה שלמה אנו נתונים תחת מסע הפחדה ממסדי מצד הנהגת המדינה וראשי מערכת הבריאות, שבחסותו מתהווה לנגד עיננו דיקטטורה שלטונית שהולכת וקורמת עור וגידים וכל זכויות האדם הבסיסיות ביותר נגזלות מאתנו ונרמסות ברגל גסה. נרטיב הפחד זכה לגיבוי מקיר לקיר מצד פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית ולובה על ידי אמצעי התקשורת, אשר נדמה ששכחו את תפקידם כמנגנון חשוב לפיקוח וביקורת על השלטון וכבמה להצגת מגוון של דעות. בכל הקשור למשבר הקורונה, מתקבל הרושם שהתקשורת חטאה בצורה פושעת לתפקידה ופעלה לדיכוי כל דעה שאינה מתיישבת עם הנרטיב השלטוני, וזאת בדרכים בלתי ראויות של השתקה ואף הגחכה, תוך שהיא הופכת להיות הלכה למעשה לשופר של השלטון ובמידה רבה מזכירה בהתנהגותה ערוצי תעמולה של משטרים טוטליטריים חשוכים. ריבוי דעות ושיח חופשי ולא ממושטר הינם נשמת אפה של הדמוקרטיה ובהעדרם הציבור הופקר חסר אונים לשגיוניות וגחמות השלטון, להחלטות נטולות היגיון המשתנות חדשות לבקרים ומושתתות על שיקולים פוליטיים בעניינים חורצי גורלות, לגזירות שלא ניתן לעמוד בהן, ולאכיפה בררנית.

הסגרים הממושכים שנכפו על הציבור פגעו אנושות וגרמו נזקים בלתי הפיכים בכל מערכות החיים. משפחות איבדו את מקור פרנסתן. עסקים קרסו. ילדים ובני נוער נותרו למשך חודשים ארוכים ללא מסגרת חינוכית וחברתית הולמת. בתנאי אי הוודאות שנוצרו אנשים רבים פיתחו מצוקה רגשית והתגברו בחברה תופעות של פתולוגיה נפשית, חרדות, דכאון, אובדנות, ואלימות במשפחה.

כל אלה נותרו ללא מענה מערכתי, וההנהגה הכושלת לא זאת בלבד שנמנעה מלקחת אחריות על מחדליה אלא אף בחרה להעצים את אווירת הייאוש והמצוקה באמצעות הטחת האשמות חוזרות ונשנות לעבר האזרחים ועל ידי טפטוף מתמשך ובלתי פוסק של מסרים מאיימים ומפחידים תוך הצגת תרחישי אימה. במשך שנה שלמה לא הובאה בפני העם תכנית פעולה ארוכת טווח והמסרים שהועברו לציבור נעדרו כל שביב של תקווה. לנוכח ההתנהלות השלטונית רוויית הכשלים והמחדלים, כמו גם ההסתתרות של גורמי השלטון מאחורי חיסיון של שלושים שנה על דיוני הקורונה, אין זה מפתיע שחלקים נרחבים בציבור איבדו לחלוטין את אמונם בממסד.

מאז החל מבצע החיסונים בארץ, ההתנהלות חסרת האחריות והרסן של גורמי השלטון התעצמה. המדינה נקשרה בהסכם בלעדיות עם חברת פייזר, חברה הסובלת מהיסטוריה בעייתית של תביעות ענק שהוגשו כנגדה, וזאת ללא קיום כל דיון ציבורי ובחוסר שקיפות כשההסכם שגובש מוצג בפני הציבור בצורה חלקית בלבד.

 

החיסון ניתן לתושבים מבלי לקבל מהם הסכמה מדעת, מבלי ליידעם בדבר הסיכונים, מבלי לדווח להם באופן שקוף וגלוי שהם משתתפים במחקר רפואי גדול בבני אדם, ומבלי לקבל את אישורם לכך. קולות שמעיזים לטעון לסיכונים אפשריים שבחיסון שכזה, שהוא מטכנולוגיה חדשה שלא נוסתה על בני אדם באופן מספיק ושקיבל היתר לשימוש חירום בלבד, מושתקים בצורה בוטה. אנשי רפואה ומדע ממליצים לציבור ודוחקים בו ללכת להתחסן מבלי לתת גילוי נאות על היותם נגועים בניגודי עניינים. מבצע החיסונים מלווה בקמפיין אגרסיבי, תוך הצרת צעדיהם של אנשים שאינם מעוניינים להתחסן ואפלייתם בדרך של קידום הרעיון המחליא של הדרכון הירוק. אנשים הבוחרים שלא להתחסן מתוייגים בתקשורת, בעידוד השלטונות, כמכחישי מדע, פתאים הניזונים מתיאוריות קונספירציה, סרבני חיסונים אנוכיים, מפיצי מחלות, פצצות מתקתקות, ועוד מיני כינויי גנאי ולעג מעין אלה. ההתייחסות הבלתי מוסרית לבני אנוש כגורמי סיכון לסביבתם, העומדת בבסיס תעמולת ההסתה הפרועה, הביאה לסלקציה פסולה אתית וחוקתית של אנשים על בסיס הססטוס החיסוני שלהם, לרדיפה והדרה של פלח האוכלוסיה שאינו מעוניין בחיסון, ולהעמקת הפילוג והשיסוי בעם.

 

כל זאת בעידוד התקשורת, ובתמיכה שבשתיקה של השלטונות. באווירה הציבורית שנוצרה, אנשים רבים נאלצים להתחסן שלא מבחירתם החפשית אלא בכפיה שהינה תולדה של החשש מאובדן מקום העבודה, מפגיעה בחופש התנועה ובחופש לחיות חיים נורמלייםומנידוי חברתי.

אחרי שנה שבה אנחנו עדים לסערה המתרגשת עלינו, שהולכת ומתעצמת מיום ליום במהירות מסחררת ומאיימת להמיט עלינו אסון, החלטנו שלא נוכל עוד לשבת בחיבוק ידיים ולשתוק. אנו יוצאים למאבק נחוש על עתיד העם הנפלא שלנו ועל דמותה של המדינה היקרה כל כך לליבנו. אנו מקווים לסחוף אחרינו עוד אנשים רבים וטובים, שחרדים כמונו לגורל העם והמדינה, וכך לחולל תהליכי שינוי שמגיעים מתוך הציבור ונעשים למען הציבור.

מהן הדרכים בהן נפעל?

אנו נאסוף מידע, נשאל שאלות נוקבות, ונקיים תהליכים של חקירה וחשיפה לטובת הציבור, תוך התמקדות בעוולות העיקריות שנגרמו לציבור לכל אורך משבר הקורונה. אנו נאבק לתיקון העוולות בכל החזיתות באמצעות כלים משפטיים ועל ידי הפעלת לחץ ציבורי, גם בצורה קיבוצית וגם בדרך של הגשת סיוע משפטי פרטני לכל מי שזקוק לכך. אנו נגיש תמיכה רגשית לכל מי שחווה מצוקה בכלים שיעמדו לרשותנו. אנו נדווח לציבור על הפעילות שלנו ועל ממצאיה ופירותיה באופן תדיר ושוטף.

איך להיעזר בנו וכיצד לעזור לנו?

הציבור מוזמן לדווח לנו על כל מקרה של התנהלות כלפיו או כלפי מי מהסובבים אותו שחווה אותה כלא תקינה מבחינה אתית, מוסרית, חוקית או מנהלית.

אנחנו זקוקים למתנדבים מכל קשת התחומים והעיסוקים ומזמינים את כל מי שמעוניין להתנדב ולהצטרף למאבק שלנו לפנות אלינו.

אנא צרו אתנו קשר באמצעות האימייל של הוועדה: the.people.committee@gmail.com

כתבה שפורסמה בעיתון יהודי גדול בארה'ב:
בכתבה מוזכרת פעילות "ועדת החקירה האזרחית" והעתירה למתן צו על תנאי לדרישת הקמת וועדת חקירה ממלכתית עצמאית בלתי תלויה.

תודה לעורכות הדין אירית ינקוביץ' ורותם בראון,
תודה על עבודת הקודש שלך לימור פרירא ולצוות המלווה את נפגעי החיסון.

כתבה.jpg
bottom of page