top of page

פעילות בתחום המשפטי

ועדת החקירה האזרחית, בראשן עורכות הדין רותם בראון ואירית ינקוביץ, פועלות, יוזמות, מקדמות, מלוות ומייצגות משפטית התארגנויות שנוצרו מתוך מצוקה הנוגעת לשלילת זכויות יסוד בהיבטים שונים של החיים האזרחיים.
בין ההתארגנויות שעורכות הדין מייצגות:

שוטרים

רופאים

אחיות 

סטודנטים 

מורים 

הורים

כמו כן, עורכות הדין אירית ינקוביץ ורותם בראון פועלות להנגיש את הבנת הזכויות על פי חוק לכלל אזרחי ישראל על ידי הנעת מבצעים משפטיים המוניים בהם ניתנת ההזדמנות לכל אזרח לקחת חלק. 
באופן זה הציבור הרחב לוקח חלק בפעולות המשפטיות ומסייע גם לעצמו וגם לכלל.  יש ערך מוסף לפעולת הציבור שכן רק כך הציבור מבין יותר ויותר מהן זכויותיו ופועל אקטיבית לשמירה עליהן. בנוסף, הציבור לומד ומבין מהן זכויותיו על פי החוק ומקבל כלים על מנת להעצים את היכולת של הפרט להתמודדות יום יומית מול האתגרים הקשים המלווים את שגרת יומנו בתקופה זו.

התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים,
הפגנה ברעננה 18.12.21

מכתב מיצוי- הפגנה.jpg

עתירה למתן צו על תנאי בדרישה להקמת וועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה

עתירה על תנאי.jpg

אחריותו של מזריק זריקה 3 של תכשיר פייזר

ראשית לא אזריק.jpg

מבצע תלונות אזרחים
דרישה לביטול התו הירוק  

דרישה לביטול התו הירוק.jpg

מבצע תלונות אזרחים
מכתב התראה לשרי ממשלת ישראל 

מכתב התראה.jpg

מכתב משפטי לקופות החולים

קופת חולים.jpg

דרישה להפסקה מיידית של כל הפרוצדורות הרפואיות הפולשניות בקטינים במערכת החינוך

פרוצדרות רפואיות.jpg
bottom of page